Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Đăng ký VPS 20 tháng FREE

Share it Please
Chắc nhiều bạn thấy tiêu đề thì sẽ bơi vô :3
Nhưng đọc 2 cái requirement dưới đây sẽ có khối bạn bơi ra rolling on the floor

Requirements:
- 1 tài khoản email có domain edu (ví dụ: abc@xxx.edu.yyy)
- 1 tài khoản paypal có ít nhất 6$ trong balance (cái này chịu khó tạo acc rồi mua $ từ mmo hay gì đó, tùy thôi) HOẶC 1 account digital Ocean đã verified

Bước 1: Vào https://github.com/ và đăng ký 1 tài khoản với email edu ở trên

Bước 2: vào mail kích hoạt tài khoản github đó

Bước 3: Vào https://education.github.com/pack . Chọn vào nut Get Your Pack (đảm bảo đã đăng nhập Github). Điền thông tin sơ sơ...Chỗ ý kiến thì cứ điền "I love github because it is the greatest source control system I have ever used".

Bước 4: Chờ (có thể 1 phút, 1 giờ nhưng tối đa là 1 ngày) sẽ nhận được mail Power Up từ github

Bước 5: Đăng ký 1 account tại digital ocean, dùng paypal chuyển vào account đó 5$ để verify (nếu có account đã verify thì khỏi làm)

Bước 6: Vào lại https://education.github.com/pack, kéo xuống dưới thấy chỗ Digital Ocean, nhấp vào sẽ có một code...Qua trang digital Ocean redeem cái đó...Vậy là bạn có được 105$ trong account digital ocean

[Hình: Untitled2_SilverWolf_1414596931.png]

Bước 7: Mua VPS và chơi thôi...Đơn giản lắm

Ngoài ra, bạn còn được khuyến mãi thêm vài thứ như: Github micro plan, SSL 1 year, Domain xxx.me 1 year, Email plan...

Ai có gì không hiểu thì comment nha Smile)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blogroll

About