Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Bài giảng + các thuyết trình môn" Công nghệ mạng"

Share it Please
Bài giảng + các thuyết trình môn" Công nghệ mạng" Giới thiệu.

- Active Directory.
- Chính sách hệ thống.
- Chính sách nhóm.
- NAT.
- Quản lý tài khoản.
- Thư mục dùng chung
Code:
http://www.mediafire.com/?ujc23zzo82l
1/ Firewall
Code:
http://www.mediafire.com/?aonwomymmj2
2/ VPN
Code:
http://www.mediafire.com/?inyfdbnnjvj
3/ IPTV
Code:
http://www.mediafire.com/file/yydycqlywtm/IPTV.rar
4/ Routing Problem
Code:
http://www.mediafire.com/?fy4bx5g3fsn
5/ DOS & DDOS
Code:
http://www.mediafire.com/?dyzmvnnn2jt
6/ Web Based Application Security

File báo cáo doc + file thuyết trình ppt
Code:
http://www.mediafire.com/?x2nirzywdjt
Video mô hình hoạt động của ứng dụng Web
Code:
http://www.mediafire.com/?wxmuw0z2ymy
Video hack Joomla <= 1.5.5
Code:
http://www.mediafire.com/?ndyzumint3j
7/ Wifi & Wimax, WLAN
Wifi & Wimax
Code:
http://www.mediafire.com/?ywmqnzjmcmz
http://www.mediafire.com/?mnhilzzr01z
WLAN
Code:
http://www.mediafire.com/?mjymzznmeon
8/ Mail Exchange
Code:
http://www.mediafire.com/?mz4lj3mnsmc
9/ Windows Server 2008
Code:
http://www.mediafire.com/?jjwnzwv1ylo
Chú ý: chương trình này cần phải kết hợp với WinPcap
Code:
http://www.winpcap.org
NeoTracePro
PacketCrafter
Sam Spade
Smart Whois
StartPowerToGo

Code:
http://www.mediafire.com/?cxjfumbsnyk

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blogroll

About