Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Cách đặt password dễ nhớ nhưng khó crack

Share it Please
Đây là vấn đề đơn giản nhưng hầu hết mọi người đều không dùng.
Nhưng khi hash của bạn trên các trang web bị lấy mất thì nó có thể khiến cho quá trình Dictionary attack lẫn Brute Force đều khó có thể thực hiện vì wordlist cho nó thực sự rất ít :3. Đó là chỉnh cho SQL query trong source hỗ trợ unicode rồi bật Unikey lên đặt pass là xong. Shy Shy rolling on the floor rolling on the floor rolling on the floor rolling on the floorHầu hết mọi người đều quên rằng tiếng Việt rất lợi hại.


Thậm chí dùng chính họ tên có dấu của mình làm pass thì hầu hết attacker cũng chỉ đoán pass không dấu rolling on the floor

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blogroll

About