Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

Kali Linux v2.0 chính thức được phát hành

Share it Please
Kali Linux v2.0 chính thức được phát hành

Kali Linux là một phiên bản phân phối dựa trên Debian, với mục đích thử nghiệm thâm nhập. 
Hôm nay, Offensive Security đã chính thức phát hành Kali Linux version 2.0 với hàng loạt các 
thay đổi lớn như: 
+ Dựa trên Debian Jessie 
+ Kernel 4.0 
+ Tập chung cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng 
+ Native ruby 
+ Các công cụ luôn được cập nhật mới nhất 

Các bạn có thể tải về tại: https://www.kali.org/downloads/ 


Hoặc nếu bạn không muốn cài đặt mới thì làm theo cách thay đổi file sources.list như dưới đây: 
deb http://http.kali.org/kali sana main non-free contrib 
deb http://security.kali.org/kali-security/ sana/updates main contrib non-free 

Sau đó chạy lệnh: 
apt-get update 
apt-get dist-upgrade

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blogroll

About