Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

[Share] Tool check acc facebook

Share it Please
Như tiêu đề, đây là tool giúp các bạn check một danh sách acc facebook xem live hay die.
Đừng có tưởng nó giúp các bạn hack facebook nhé 😀
Tên: Facebook Account Checker
Framework: Python
OS: all (window, linux…)
Chức năng:
– Check 1 account với 1 danh sách password xem có password nào đúng không (dictionary attack)
./facebookbruteforce.py -u <facebook_id> -w <file_chua_danh_sach_password>
<facebook_id>: có thể là email, username hoặc id lấy từ graph
<file_chua_danh_sach_password>: plain text, mỗi password 1 dòng
– Check 1 danh sách account kèm password
./facebookbruteforce.py -f <file_chua_danh_sach_account_password>
<file_chua_danh_sach_account_password>: mỗi account nằm trên 1 dòng, mỗi account là kết hợp giữa <facebook_id>|password. Ví dụ:
123456|matkhau
soibac|daylamatkhau
Độ chính xác lên đến 99%, 1% còn lại là do hên xui 😀
Chúc các bạn vui vẻ.
Download tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blogroll

About