Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

[Tool] jSQL Injection

Share it Please
jSQL Injection là một ứng dụng nhẹ nhàng,
được dùng để truy vấn các thông tin database trong tấn công SQL Injection. Ứng dụng miễn phí hoàn toàn, mã nguồn mở và chạy trên nhiều hệ điều hành thông dụng (Windows, Linux, Mac OS X, Solaris) vì được phát triển từ ngôn ngữ Java

jSQL Injection được nhúng sẵn trong hệ điều hành Kali Linux

Các tính năng (đọc tiếng anh cho quen nha)

Mã:
GET, POST, header, cookie methods
Normal, error based, blind, time based algorithms
Automatic best algorithm selection
Multi-thread control (start/pause/resume/stop)
Progression bars
Shows URL calls
Simple evasion
Proxy setting
Distant file reading
Webshell deposit
Terminal for webshell commands
Configuration backup
Update checker
Admin page checker
Brute forcer (md5 mysql…)
Coder (encode decode base64 hex md5…)
Supports MySQL

Mã nguồn: https://github.com/ron190/jsql-injection
Tải về: https://github.com/ron190/jsql-injection/releases

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blogroll

About