Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

vBulletin Killer

Share it Please
Author: jO3
Messenger: h3x4r
(c) GHT-team
vBulletin Killer Ver. 1.0 Greets: To all members of GHT
[*] Information[*] Php Version

http://pastebin.com/AX1bJbdH

[*] Python

http://pastebin.com/dKDH0SBc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blogroll

About