Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Ani-Shell mới nhất

Share it Please

Ani-Shell


Ani-Shell là một shell PHP đơn giản với một số tính năng độc đáo như lễ Mailer, A đơn giản Web-Server fuzzer, DDoser, Back Connect, Bind Shell vv vv! Vỏ này có khả năng to lớn và đã được viết với một số tiêu chuẩn mã hóa trong tâm trí để chỉnh sửa tốt hơn và tùy biến. 

Tùy
 
1. Email dấu vết lại được thiết lập để Tắt như mặc định và email sẽ không được gửi đi, Nếu bạn đang thiết lập
tính năng này chắc chắn rằng bạn thay đổi địa chỉ email mặc định (lionaneesh@gmail.com)
 đến địa chỉ email của bạn, hãy thay đổi nó trước khi sử dụng. 

2 . Tên người dùng và mật khẩu được thiết lập để lionaneesh và lionaneesh tương ứng, hãy thay đổi chúng cho tốt hơn 
an ninh. 
3. Như một mặc định Khóa Mode được đặt trên! Điều này không nên thay đổi trừ khi bạn muốn vỏ của bạn tiếp xúc. 

Mặc định Login 
Username: lionaneesh 
Password: lionaneesh 

tính năng
 
    Shell 
    Platform độc lập 
    hàng loạt - Mailer 
    nhỏ Web-Server fuzzer 
    DDoser 
    Thiết kế 
    Secure Login 
    Xóa tập tin 
    Bind Shell 
    Trở lại 
    Connect! Cố định một số lỗi mã hoá 
    Rename file 
    mã hoá Tiêu đề 
    Traceback (Đại diện thực) 
    PHP Đánh giá 
    lệnh Better Execution (thậm chí hỗ trợ phiên bản cũ hơn của PHP) 
    Lễ Mã Injector (appender và Overwriter) 
    Khóa Chế độ Tùy 

phiên bản mới nhất bổ sung
    Mail Bomber (Với Less Spam tính năng phát hiện) 
    PHP Decoder 
    Better Uploader 
    Cố định một số mã hoá lỗi 

link : http://sourceforge.net/projects/ani-shell/files/Ani-Shell%20v1.3/Ani-Shell%20v1.3.zip/download 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blogroll

About