Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

Tool DDoS dành cho Attacker !

Share it Please
Tool DDoS Attacker !

Script DDoS Perl : http://pastebin.com/d7ieCy3c
DDOSIM—Layer 7 DDOS Simulatorhttp://www.mediafire.com/download/6b9mbflnwk75rxl/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blogroll

About